Facebook játékszabály

A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

Fülep László E.V. (továbbiakban Szervező) Orosháza, Melinda utca 17. Adószám: 55834399-1-24


A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A Nyereményjáték kezdete: 2020. március 3 . 10:00

A Nyereményjáték vége: 2020. március 31. 16:00

A Nyereményjáték sorsolása és eredményhirdetése 2020. március 31. 21:00

A Nyereményjáték az ezen időtartamban és a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek szerint a Szervező https://www.facebook.com/Hazmuhely Facebook oldalán található, a Nyereményjáték meghirdetéséről szóló bejegyzéshez írt hozzászólásokra és bejegyzés kedvelésekre vonatkozik.


A JELEN JÁTÉKSZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA

A jelen Játékszabályzat személyi hatálya kiterjed minden, a Nyereményjáték időtartama alatt Facebook profillal rendelkező és a Szervező Facebook oldalán található bejegyzéshez a jelen Játékszabályzatban meghatározott hozzászólást író valamennyi Játékosra.


A NYEREMÉNYJÁTÉKBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK KÖRE

A Nyereményjátékból kizárt személyek az alábbiak:

- 18 év alatti természetes személyek

- nem természetes személyek

- állandó magyarországi lakóhellyel nem rendelkező személyek

- nem Békés, vagy Csongrád megyében lévő lakóhely.

- a Szervező munkavállalói és ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: "Ptk.") 8:1 § (1) bekezdésben meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező továbbá rögzíti, hogy ha tudomására jut, hogy a Nyereményjátékban abból a jelen fejezetben meghatározottak szerint kizárt személy vesz rész, az adott személyt a Nyereményjátékból azonnali hatállyal kizárja, az esetlegesen már átadott nyereményt pedig visszaköveteli tőle.


A NYEREMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA

Nyeremény: 5, 10, vagy 15 órányi kertészeti tevékenység.


FELELŐSSÉG VÁLLALÁS

Facebook teljes körűen mentesül minden jelentkező vagy résztvevő részéről a Nyereményjátékhoz kapcsolódó minden felelősség alól!

A promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz, mint vállalathoz.

A Szervező a Nyereményjáték során mind a Szervező, mind a Játékos oldalán esetlegesen fellépő bármilyen technikai probléma miatt felelősséget nem vállal. A Játékos az esetlegesen fellépő bármilyen technikai probléma miatt a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy előre nem látható esemény bekövetkezése esetén a jelen Játékszabályzatban meghatározott Nyeremény helyett az értékével azonos értékű egyéb nyereményt ajánljon fel a Nyerteseknek.

A Szervező kijelenti, hogy a Nyeremény vonatkozásában kellékszavatosság vagy más felelősség nem terheli, a Nyertes kellékszavatossági, esetleges jótállási vagy más jogait a Szervezőnél érvényesíteni nem tudja.


A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Szervező a Nyereményjáték teljes időtartama alatt, de különösen a sorsolást megelőzően jogosult vizsgálni, hogy a Játékos megfelel-e a Nyereményjátékban történő részvétel a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeinek.


A NYEREMÉNYEK KISORSOLÁSA, A NYERTESEK KÖZZÉTÉTELE

A Szervező a Nyertes nevét 2020. március 31-én 21:00 órakor a Bejegyzéshez írt kommentben és egy új bejegyzésben hozza nyilvánosságra.

Ha a nyertes jogosulatlan vagy jogosulatlanná válik a Nyeremény átvételére, vagy 30 napon belül nem jelentkezik a nyereményéért akkor Tartaléknyertes kisorsolására kerül sor.


A NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE

A Nyertes a Nyereményt a Szervezővel előre egyeztetett határidő(k)ben a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő személyigazolást követően, az általa megadott címen veheti át.